Zasady programu Gmail

Aktualizacja: 12 września 2008

W związku z polityką prowadzoną przez firmę Google, dbając o utrzymanie wysokiego poziomu usług, konto użytkownika poczty Gmail podlega zasadom przedstawionym poniżej. Jeśli użytkownik kiedykolwiek naruszy ten regulamin, firma Google może według własnego uznania upomnieć użytkownika lub zawiesić albo usunąć jego konto.

Czynności zabronione

Poza wykonywaniem czynności uznanych za naruszenia warunków korzystania z usługi (i/lub innych czynności o takim charakterze) użytkownikom nie wolno:

Bezpieczeństwo

Należy niezwłocznie powiadomić firmę Google o każdym naruszeniu zabezpieczeń usług, między innymi o nieautoryzowanym użyciu konta lub hasła użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa konta i hasła należy pamiętać o wylogowaniu się z konta za każdym razem po zakończeniu pracy.

Nieaktywność konta

Zgodnie z warunkami korzystania z usługi firma Google może zlikwidować konto użytkownika, który nie zaloguje się przez okres dziewięciu miesięcy.